Ihana kamala GROW valmentajan työkalupakissa

GROW-malli on valmennuksen kulmakivi

Valmennuksen perustyökalu on ns. GROW-malli. GROW on akronyymi, joka muodostuu sanoista tavoite eli goal, todellisuus eli reality, mahdollisuudet eli Options ja toimintasuunnitelma eli wrap up. Valmennuksessa siis määritellään ensin tavoite, jonka asiakas haluaa saavuttaa ja sitten edetään pikkuhiljaa kohti toimintasuunnitelmaa. GROW on todettu tehokkaaksi valmennustyökaluksi, joka motivoi tavoitteen saavuttamiseen. GROW:n etuja ovat myös keskittyminen itse asiaan ja prosessin eteneminen monipuolisen tarkastelun kautta. Nykytilan tarkastelu ja mahdollisuuksien hahmottelu antavat tilaa hyvin monipuoliselle työkalujen käytölle. GROW-malli varmistaa myös, että valmennus johtaa selkeään toimintasuunnitelmaan, eikä asiakas jää unelmoinnin ja haaveiden tasolle. GROW-mallin opettelu niin, että se tulee ns. selkärangasta, on coach-opiskelun perusjuttuja.

Silloin tällöin kouluttaessani valmentajia Life Coach Academyssa minulle esitetään kysymys, sopiiko GROW-mallin käyttö kaikkiin valmennuksiin. Ja vastaukseni on, että tietyissä tilanteissa GROW-malli ei ole paras työkalu, vaikka useimmiten on.

GROW-mallin rajat ja vaihtoehdot

Milloin tiukka tavoitteen asettaminen ja toimintasuunnitelmaan eteneminen ei sitten välttämättä toimi? Milloin valmentajan kannattaa miettiä muita lähestymistapoja – ainakin alkuun?

  1. Epäselvyys: Jos asiakas kamppailee ilmaistessaan tavoitteitaan tai on epävarma siitä, mitä haluaa, GROW-malli ei ehkä ole paras lähtökohta. Tällaisissa tapauksissa saattaa olla sopivampaa aloittaa avoimemmalla lähestymistavalla, jotta asiakas pääsee selvyyteen tarpeistaan. Aluksi keskitytään kartoittamaan tilannetta, kunnes asiakas tietää, mihin hän haluaa valmennuksessa paneutua.
  2. Monimutkaiset tunneasiat: Kun asiakas käsittelee monimutkaisia tunneasioita, kuten syvälle juurtuneita tunnehaasteita tai tunnelukkoja, GROW-malli ei ehkä tarjoa tarvittavaa syvyyttä ja tukea. Nämä tilanteet voivat vaatia terapeuttisempaa tai erikoistuneempaa lähestymistapaa. On myös olennaista tunnistaa, milloin ohjata asiakas terapeutin tai terveydenhuollon puoleen.
  3. Asiakkaan vastarinta tavoitteen asettamiselle: Joskus asiakkaat saattavat vastustaa tarkkojen tavoitteiden asettamista tai kokea tavoitteen asettamisen ahdistavaksi. Tällaisissa tapauksissa GROW-mallin pakottaminen voi olla jopa vastuutonta. On tärkeää sopeuttaa valmennuksen lähestymistapa asiakkaan mukavuustasoon ja valmiuteen. Näitä asiakkaita voi ohjata kartoituksen jälkeen esimerkiksi tapojen ja rutiinien muutokseen, arvokartoituksen ja luoviin menenetelmiin.
  4. Arvojen ja uskomusten tutkiminen: Jos asiakkaan haasteet juontavat juurensa heidän arvoistaan, uskomuksistaan tai identiteetistään, arvopohjainen tai eksistentiaalinen valmennuslähestymistapa voi olla sopivampi kuin tavoitekeskeinen GROW-malli. Saattaa olla, että asiakas on myöhemmin valmis GROW-mallin käyttöön.
  5. Pitkäaikaiset monimutkaiset asiat: GROW-malli sopii hyvin lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden asettamiseen ja ongelmanratkaisuun. Asiakkaille, jotka käsittelevät pitkäaikaisia, syvälle juurtuneita ongelmia, voi olla tarpeen käyttää laajempaa valmennuskehystä, joka mahdollistaa syvemmän tutkimisen ja muutoksen. Näihinkin valmennuksiin voi sopia osatavoitteet ja GROW-mallin käyttö niiden valmennuksessa.

Asiakaskeskeisyys

Valmentajan tulee aina huomioida asiakkaiden mieltymykset ja tarpeet. Jotkut asiakkaat saattavat reagoida paremmin muihin valmennusmalleihin tai lähestymistapoihin, ja on tärkeää räätälöidä valmennustyyli asiakkaan parhaaksi. Jos GROW-malli tuntuu enemmänkin sulkevan näkökulmia kuin avaavan niitä, kannattaa kokeilla toista lähestymistapaa.

Muista, että tehokas valmennus on asiakaskeskeistä ja sopeutuvaa. Valmentajan tehtävä on valita sopivin lähestymistapa asiakkaan ainutlaatuisten olosuhteiden ja tarpeiden perusteella. Ja ohjata prosessia. On myös olennaista jatkuvasti arvioida ja säätää valmennusmenetelmiä, kun valmennussuhde kehittyy ja asiakkaat etenevät henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään.

Coachiksi Lifecoach Academyssa!

Keväällä -24 on jälleen alkamassa koulutuksia! Jos GROW-mallin käyttö ja coach-taidot kiinnostavat, kurkkaa Life Coach Academyn sivuille.